Παλέτες ξύλινες ή πλαστικές, μεταχειρισμένες ή καινούργιες.Σε τυποποιημένες διαστάσεις ή κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.Δυνατότητα απεντόμωσης.