Η εταιρεία μας κατασκευάζει ξύλινα σκελετοκιβώτια βάση των δικών σας προδιαγραφών και διατομών ξυλείας. Μπορεί επίσης να σας προτείνει την λύση, για κάθε πρόβλημα συσκευασίας το οποίο έχετε να αντιμετωπίσετε λαμβάνοντας υπ’όψιν όλες τις ιδιαιτερότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορεί να υπάρχουν. Η εταιρεία μας θα σας προτείνει την πιο οικονομική πρόταση σε σχέση πάντοτε με την ανθεκτικότητα της κατασκευής.