Ξύλινα κιβώτια ανοικτού τύπου (σκελετοκιβώτια ή καφασωτά),με υποδοχές κατάλληλες για φόρτωση με περονοφόρο όχημα ή παλετοφόρο και δυνατότητα πρόσβασης τεσσάρων εισόδων ή δύο εισόδων,κατάλληλα για την μεταφορά εμπορευμάτων και μηχανημάτων παρέχοντας περιμετρική προστασία.