Η εταιρία μας είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες θερμικής απεντόμωσης βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού ISPM 15 του FAO σε προϊόντα, τα οποία κατασκευάζει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και με λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Μπορεί επίσης να αναλάβει την θερμική απεντόμωση για λογαριασμό τρίτων.