Η εταιρεία ΤΑΝΙΜΑ Ε.Π.Ε.  ιδρύθηκε το 1996 απο τους Αντωνίου Ι. Παναγιώτη, Αντωνίου Ι. Νικόλαο και την Αντωνιόυ Ι. Μαρία, με έδρα της το Κρυονέρι Αττικής και δραστηριότητα την κατασκευή ξυλινών εμπορευματοκιβωτίων και παλετών.

Μέχρι σήμερα συνεχίζει σαν οικογενειακή επιχείρηση με αντικείμενό της την ξύλινη συσκευασία.

Γνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της συσκευασίας στην διακίνηση των πρϊόντων, η ΤΑΝΙΜΑ έχει ως στόχο την άριστη ποιότητα σε συνδυασμό με την άμεση εξυπηρέτηση και τις ανταγωνιστικές τιμές, καλυπτοντας έτσι και τις πιο υψηλές απαιτήσεις των πελατών της.

Παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της αγοράς και αντιλαμβάνοντας τις εγχώριες ανάγκες η εταιρεία το 2006 αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISPM 15 του FAO και έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται θερμικά τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που παράγει ή διαθέτουν οι πελάτες της.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και με στόχο την υψηλή διαθεσιμότητα ξύλινων μέσων συσκευασίας, η εταιρεία το 2013 προχωρεί στην επέκταση των αποθηκών της μισθώνοντας μια έκταση 4.000μ2 με σκοπό την περισυλλογή/αποκομιδή-επισκευή/κατεργασία-πώληση/ενοικίαση πάσης φύσεως ξυλοκιβωτίων,παλετών,ξυλείαςσυσκευασίας κ.τ.λ. Με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος εξοικονομόντας ενέργεια και φυσικούς πόρους, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη μείωση του κόστους της συσκευασίας.