Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει την επισκευή πάσης φύσεως παλετών και κιβωτίων χρησιμοποιώντας τις ίδιες διατομές ξυλείας και μετατρέποντας τα σε χρήσιμα υλικά έτσι ώστε να ενταχτούν πάλι στην παραγωγική διαδικασία.